El joc de cartes del Mediator

EL JOC DE CARTES “EL  MEDIATOR”.

Autor: Juli Vilalta

ORÍGENS.

Segons  diversos autors el  Mediator  té el seu origen en el joc espanyol  dit  “El Hombre “.

Vegi’s el llibre  “REGLAS Y LEYES QUE SE HAN DE OBSERVAR EN EL JUEGO DEL MEDIATOR”. Autor:  Un aficionado.  Publicat  a Madrid, impremta de González  l’any 1789. Disponible a la Biblioteca Nacional Española, en  la seva Web www.bne.es a la ruta de Biblioteca Digital Hispánica, Colecciones, Juegos.

En aquest llibre  es cita la cerca de referències del joc  de “El Hombre” en el llibre “MORERI Y LA ACADEMIA DE LOS JUEGOS”. He fet consultes a biblioteques i  cercadors d’internet,  sense tindre cap resultat sobre aquesta obra.

Segons aquest autor “Aficionado”, l’origen real del joc ve de França  essent el seu origen el joc  espanyol de “El Hombre” i que,  per la seva dificultat, els francesos van transformar en “Quadrillo”  una variant de joc similar però amb quatre jugadors. Malgrat això, el Quadrillo es va considerar al poc temps un joc avorrit i insípid, afegint-li noves variants i generant-ne  així el Mediator per evitar-ne  l’abandonament.

REGLES  DEL MEDIATOR.

BARALLA. La baralla és l’espanyola de 40  cartes, es a dir es juga sense els vuits i els nous.

El valor de les cartes és el mateix que en el Tresillo. L’Espasa i el Basto són sempre triomf (primera i tercera en valor). La Mala o Manilla en oros i copes és el set i en espases i bastons és el dos (segona en valor).  Pal llarg en oros i copes (12 triomfs) y pal curt en espases i bastons (11 triomfs).

Fem memòria: en  pal curt (espases i bastons)  quan és triomf, l’ordre és Espasa, Manilla, Basto, Rei, Cavall, Sota, set, sis, cinc, quatre i tres. La Mala o Manilla és el dos. Quan no és triomf el valor és Rei, Cavall, Sota, set, sis, cinc, quatre, tres i dos.

En pal llarg (oros i copes) l’ordre quan són triomf  és: Espasa, Mala, Basto, Punt, Rei, Cavall, Sota, dos, tres, quatre, cinc i sis. En aquest cas la Mala és el set. Quan no és triomf  l’ordre és Rei, Cavall, Sota, As, dos, tres, quatre, cinc, sis i set.

Les cartes tenen el mateix valor tant en figures com en blanquets, siguin o no triomf, que en el Tresillo i anteriorment en “El Hombre”.

L’ELECCIÓ  DEL PAL DE FAVOR.

Diversos autors de tractats sobre el Tresillo fan referència al  anomenat pal de Favor, donant-se aquest cas també en el Mediator. Aquest pal de favor suposa una entrada superior al jugador que el nombri en un joc en igualtat de condicions amb un altre jugador.  Si el jugador  que és a mà té un Solo en Espases y el pal de favor és oros, altre jugador pot dir “més a pal de favor”  i pot jugar fent el Solo a oros.

En el Mediator hi ha tres variants de pals de favor, tenint cadascú d’ells prioritat sobre l’altre.

El tercer en ordre es el citat com de favor. El segon es el dit de “refavor”. El primer es l’anomena’t com “fulminant”. Sobre l’elecció de cada pal es pot fer servir la preferència dels jugadors o l’atzar, voltejant de la baralla tres cartes de tres pals diferents i assignant a cada un d’ells el favor, refavor  i fulminant.

De tot això deduïm que un jugador que digui “jugo” o “més” pot ser superat per altre que digui “a pal de favor”, d’un altre que digui “refavor” o de un tercer a “fulminant”. Es pot donar aquest cas en totes les entrades.

INICI DEL JOC.

LES CARTES.

El Mediator  es juga amb quatre jugadors i amb 10 cartes cada un d’ells.  Un dels quatre jugadors fa el repartiment de les cartes de tres en tres a cada un dels quatre en dos vegades i de quatre en quatre la tercera vegada. El jugador següent a la dreta del que ha repartit les cartes és el jugador mà i per tant el primer en nombrar joc si el pot combinar amb les cartes que té a la mà. En cas de no poder-ho fer, dirà “passo”  essent el  següent en ordre el que digui si juga o passa. En el cas que tots quatre jugadors passin, tindrà que jugar el que tingui l’Espasa, ja que en aquest joc (com en el Tresillo) és forçada, es a dir  “Xisclarà l’Espasa” i podrà nombrar l’entrada que més li  convingui.

Podem observar que en el Mediator  no hi ha descart, es juga amb totes les cartes. A diferència del Tresillo, no podem tenir en compte les cartes del munt del descart a l’hora de jugar una basa, per exemple jugar una sota pensant que el cavall sol ser una carta de descart. En cas de Solo no es dóna el cas que alguna carta “dormi”.

L’ESTOIG.

En aquest joc té els mateixos privilegis que en el Tresillo.  Fem memòria: Una carta d’estoig (Espasa, Manilla, Basto) no cal rendir-la si no ni ha un arrossegament d’un estoig superior. Si el Jugador arrastra d’Espasa i un jugador contrari té la Manilla sola, es veurà en la necessitat d’entregar-la. Però si el Jugador arrastra d’una carta inferior, el contrari no cal que tiri la Manilla si ho creu necessari. Una carta d’estoig superior sempre farà rendir a una inferior: L’Espasa a la Manilla i el Basto i la Manilla al Basto. Hi ha un altre cas especial que no cal entregar la carta d’Estoig i és quan arrastra un jugador dels contraris. Els seus companys que juguen contra el Jugador no cal que entreguin un estoig inferior, però sí altra carta  de triomf si en disposen. El Jugador pel contrari si que caldrà que doni una carta de triomf i en el cas que només li quedi una carta d’Estoig inferior, tindrà que rendir-la.

 

LES ENTRADES.

En el Mediator hi ha tres classes d’entrades, encara que es pot donar una quarta que és la Bola. Són:  Entrada, Mediator i Solo.  Malgrat això, el que diu joc pot entrar directament  a Bola si considera que té un joc suficient per guanyar-la, encara que en aquest  joc es considera que el Jugador va a Bola si una vegada guanyada la sisena basa, continua jugant.  Pot dir que va a Bola, però si juga la séptima basa es dona per fet.

ENTRADA SENCILLA.  El Jugador juga amb company. Una vegada hagi dit que juga, i sense que hi hagi cap altre jugador que faci una entrada superior, pot demanar ajuda a un jugador de la taula dient que jugarà de company amb qui tingui el Rei de … . Cal que demani evidentment un Rei que no tingui i no pot demanar el rei de triomf. En cas que tingui els quatre reis, pot demanar un cavall que no sigui el de triomf. El jugador que tingui el Rei o Cavall sol.licitat, juga de company amb el Jugador. En aquest cas, les bases es sument tant dels jugadors com dels contraris.

MEDIATOR. En aquesta entrada, el Jugador  va tot sol contra els altres tres. Així, nomena el lanci i si els altres jugadors no manifesten una entrada superior, pot entrar. Dirá el pal que és triomf i demanarà als altres jugadors un Rei (no pot ser el de triomf). Aquest rei se li té que entregar  pel jugador que el tingui descobert i el Jugador li donarà una de les seves cartes tapada. Si té els quatre reis pot demanar un cavall. Si no té el Rei del pal que vol fer triomf, no pot fer Mediator i té que dir entrada senzilla.

SOLO.  El Jugador va sol, sense fer canvis i sense company  amb les cartes que té.

LES BASES.

Per guanyar en aquest joc, el Jugador ha de fer sis bases.

En entrada senzilla amb company es sumen les bases dels dos. També dels contraris.

Si el Jugador fa cinc bases, és posta. Si  en fa quatre o menys, es codillo.

Les bases dels altres jugadors es sumen.

Veiem que a diferència del Tresillo no hi ha endós, així encara que el Jugador faci cinc bases i els contraris quatre i una o dos i tres, és posta. Només es guanya el joc fent sis bases.

COBRAMENTS  I PAGAMENTS.

En general es segueix el mateix criteri que al Tresillo, el que es cobra es paga.

Si suposem que el valor d’un tant és cinc, ens quedaria  el  següent tabal,

Entrada senzilla a cint tants.  / Mediator a 10 Tants. Solo a 15 tants. Bola a 40.

Es a dir, al Mediator li afegim 5 tants més que a entrada senzilla i al Solo 10 tants més .

Qualitats: També es paguen o cobren. Estoig  a 5 tants i contra estoig  a 5 tants.

Els imports a cobrar, com en el Tresillo, són acumulatius. Si es fa entrada senzilla amb Estoig el cobrament és de 10 tants que convertit en diners serien 10 cèntims.  (Cinc del joc i cinc del Estoig). Així  també  ho faríem en les altres entrades  com el Mediator  i el Solo.

En cas de pagar  per perdre del joc, es segueix el mateix criteri. Si el Jugador tenia Estoig, té que pagar-lo i si fa Mediator  o Solo  també.  També en el cas de fer Bola i que li tallin, pagarà a cada jugador  l’import  que  tenia que cobrar de cada un d’ells.

POSTES. Poden ser  primeres o segones que direm reservades, assignant un nombre a cada jugador del 1 al 4 a partir de la dreta  del que porta la comptabilitat,  i les anotarem. Les postes reservades seran dipositades en el plat quan la posta en joc es tregui. Si n’hi ha varies, es comença per la d’import més alt. En l’anotació de l’import de la posta   s’hi fa un cercle i es tatxa quan la posta es treu.

La posta primera està en funció de l’import  que hi hagi en aquell moment al plat. Si per exemple hi ha al plat un tant corresponent al joc,  la posta serà de 5 tants. 1 del plat més  1 per cada jugador, 4 + 1 = 5. Quan hi hagi al plat una posta primera, el resultat del la posta segona serà el d’incrementar en  4 (1 per cada jugador)  l’import que hi ha en el plat. Mentre la posta  sigui primera, es fa aquest increment però no és així quan la dipositada en el plat és segona.

CONCLUSIÓ.

Com podem comprovar el joc del Mediator  té  una gran  semblança amb el del Tresillo ja que és el seu origen. El valor de les cartes, l’Estoig, les bases, cobraments i pagaments, etc. També hi ha diferències notables com és el jugar amb 10 cartes tots els jugadors, pel que no hi ha descart i en conseqüència  juguen totes  les cartes, la qual cosa ens porta a que no podem especular amb les cartes que queden al plat com es dóna en el Tresillo, ni tan sols en el cas de Solo que casi sempre hi ha alguna carta que “dorm”.

He de dir que mai hem jugat amb els companys tresillistes   al Mediator pel que no puc avaluar la possible dificultat del joc i si pot ser o no divertit  i  crear una certa addicció com en el cas del Tresillo.

Autor: Juli Vilalta.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s